eBook – Supermen

Gratis

Dit is een .epub bestand speciaal voor readers, dit is GEEN PDF!
Direct te downloaden na het afronden van de bestelling

Let op! Dit is de Engelstalige editie!

EN: Have you ever thought about the Bible passages that command us to be like Jesus, to walk like Him or do the same miracles as He did? Many Christians fi nd it hard to believe these passages and live them out, because they are focused on their natural identity and are unaware of their supernatural identity that they have received in Christ. The biggest revelation in the New Testament is that we are in Christ and that Christ lives in us. God has done something amazing. He has made born-again Christians into supermen: supernatural people who have received the identity, power and authority of Christ. In this book Tom shows us the power and the riches that every Christian has received in Christ and how this changes our day-to-day life. The truths in this book will help you to no longer live a live in which you are limited by your own natural identity and abilities, but rather live a life in the power and abilities that God has given you.

NL: Heb je wel eens nagedacht over de Bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken, te wandelen zoals Hij of om dezelfde wonderen als Hij te doen? Veel christenen hebben moeite om deze teksten te geloven en uit te leven, omdat ze voornamelijk gericht zijn op hun natuurlijke identiteit en zich niet bewust zijn van hun bovennatuurlijke identiteit die ze in Christus ontvangen hebben. De grootste openbaring van het Nieuwe Testament is dat wij in Christus zijn en dat Christus in ons woont. God heeft iets wonderlijks gedaan. Hij heeft de wedergeboren christen een supermens gemaakt; een bovennatuurlijk mens die de identiteit, kracht en autoriteit van Christus heeft gekregen. In dit boek laat Tom de Wal de identiteit, kracht en de rijkdom zien die iedere christen ontvangen heeft in Christus en hoe dit ons dagelijkse leven verandert. De waarheden in dit boek zullen je helpen om niet langer een leven te leven waarin je beperkt bent tot je eigen natuurlijke identiteit en bekwaamheid, maar om een leven te leven in de kracht en met de bekwaamheid die God jou gegeven heeft.

Categorie:

Supermens, het nieuwe boek over wie wij zijn in Christus van Tom de Wal. In dit boek ontdek jij de bovennatuurlijke identiteit, autoriteit en kracht die jij in Christus ontvangen hebt. Met voorwoord van Jan Pool

In het nieuwe GRATIS boek ‘SUPERMENS’ van Tom de Wal, ontdek jij:  

 Wat jouw bovennatuurlijke identiteit is in Christus 

 Wat jouw autoriteit & kracht in Christus is,  

 Hoe Gods Koninkrijk jouw nieuwe realiteit is geworden. 

 Hoe je in Christus gezegend bent en niet langer onder een vloek hoeft te leven. 

 Hoe jij kan wandelen in de kracht van Christus en de gaven van de Geest. 

Dat jij dankzij Christus een bovennatuurlijk supermens bent. 

Tom de Wal geeft fulltime leiding aan de bediening Frontrunners Ministries, samen met zijn vrouw Femke. Tom spreekt op vele plekken in binnen- en buitenland en is bovendien een geliefd leraar op Bijbelscholen.